Er zijn sommigen die denken dat voetbal geen sport voor een meisje is. Dat de stem van een vrouw te vlug te scherp wordt om een commentaar op een match te mogen leveren. Dat de tribunes van een stadion geen  plaats voor een dame is. En, vooral, zijn « zij »  daar – de spelers, coaches, supporters, scheidsrechters en journalisten-, degenen die de passie van het spel hebben en die aan het voetbal zijn volledige en planetaire dimensie geven.  

Het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen, dat in 2019 in Frankrijk georganiseerd werd, heeft een volkomen nieuw en onbekend geestdrift opgewekt en mogelijk gemaakt nieuwe inspirerende spelers en personaliteiten te ontdekken. Hoewel sport een wereld blijft, die gekenmerkt is door de ongelijkheden tussen genders, is de vrouwelijke beoefening van de bal ook een mogelijkheid om onafhankelijk te worden en zichzelf overtreffen;  

Deze realiteit geeft ons de mogelijkheid de band tussen de vrouwen en voetbal als empowerment, persoonlijke ontwikkeling en gelijkheidsoverdrager te bestuderen en dit door een reeks reportages rond de hele wereld. 

Van België tot Indië, door Palestina en Jordanië, van Benin tot Mexico, van Frankrijk tot de Ivoorkust, van Duitsland tot Egypte,  eert deze tentoonstelling al degenen die de maatschappij op het verkeerde been zetten, die de vooroordelen omspelen en de aangenomen normen buitenspel zetten.

Een tentoonstelling van het collectief HUMA

Het collectief Huma, in 2011 gericht, bestaat uit gepassioneerde fotografen en journalisten. Hun visuele projecten voeren de mensen mee door sterke getuigenissen en verhalen, die dikwijls zeer ontroerend zijn; De levenslopen die in het licht gesteld worden, zijn de weergaven  van een maatschappij die door de ongelijkheden maar ook door optimisme, waardigheid en engagement doorlopen is. Na talrijke conflicten en humanitaire crisissen gedekt te hebben, heeft het collectief de noodzakelijkheid gevoeld, een meer positief aspect van onze wereld te benaderen. Het werd tijd voor het project WTFOOT ! Het collectief Huma heeft zijn team uitgebreid en telt nu drie fotografen en 4 journalisten. Het grootste deel van dit project werd in 2019 uitgevoerd en nog hetzelfde jaar werd het in de categorie « Coup de coeur » van de « Belfius Presse » gekroond.